Programs20 ก.พ. 50

21.00 น. TV

I am Siam [V] UBC 59

21 ก.พ. 50

17.00 น. Live

Music Chic Show @ Centerpoint

24 ก.พ. 50

20.30 น. Live

Music Jam Section @ True Shop

Autograph Signing

21 ก.พ. 50

14.00 น.

ร้าน Gram ชั้น 4สยามพารากอน

22 ก.พ. 50

16.00 น.

ร้านน้องท่าพระจันทร์

23 ก.พ. 50

16.30 น.

ร้าน ชำนาญเทป จ.ชลบุรี

24 ก.พ. 50

15.00 น.

ร้าน B2Sเซ็นทรัลฯชิดลม

2 มี.ค. 50

16.30 น.

ที่ ร้าน B2Sเซ็นทรัลฯลาดพร้าว